Vaše ime(obavezno)

Vaše prezime(obavezno)

Vaš broj telefona(obavezno)

Vaša e-mail adresa(obavezno)

Šifra kursa

Napomena

Koliko je:

Uputstva za plaćanje

Za fizička lica:
IT4biz doo
Studentski trg 4 Beograd
160-320270-51
svrha: naziv kursa i modula i ime polaznika
poziv na broj:

Za pravna lica:
IT4biz doo
Studentski trg 4 Beograd
160-320270-51
svrha: naziv kursa i modula
poziv na broj: br predračuna