Prijava za obuke i uslovi plaćanja

Admin Training Centar (ATC) odobrava nekoliko modela plaćanja, a procedura koju polaznici prolaze prilikom prijave za obuke se sastoji od sledećih koraka:

  • prijava
  • rezervacija

 

Prijavom se smatra inicijalni kontakt prilikom kog zainteresovani polaznici mogu da dobiju sve osnovne informacije u vezi sa ATC i obuke u ATC-u, kao i da eventualno ostave svoje kontakt podatke kako bi ih obaveštavali o svim novinama u ATC-u (zakazanim obukama, promocijama . . . ).

Rezervacija podrazumeva dva koraka:

  • uplatu minimalno 30% od cene obuke za koju se polaznik prijavio;
  • potpisivanje Ugovora o pohađanju kursa, koji potpisuju svi polaznici Admin Training Centra.

 

Fizička lica uplatu mogu obaviti na nekoliko načina:

  • elektronskim putem;
  • u svakoj banci ili pošti;
  • dolaskom u prostorije Admin Training Centra (gde ujedno mogu i potpisati ugovor).

 

Primer uplatnice:

Primer uplatnice