Veselin Mijušković

Veselin Mijušković

Započeo je karijeru Linux instruktora 2001. godine kao saradnik u firmi Informatika a.d. za čije potrebe je osmislio i držao kurseve administracije Linux sistema. Iste godine je angažovan i kao instruktor za Compaq ACE+ Linux kurseve u Sloveniji. Takođe je osmislio i držao kurseve administracije Linuxa u Omega školi računara.2003. godine zajedno sa Ljubišom Radivojevićem, a kasnije i Markom Uskokovićem, osmišljava plan i program kurseva na Linux IT Akademiji pri Računskom centru Elektrotehničkog fakulteta, gde je bio zaposlen. Kursevi LITA su pokrivali sve nivoe administracije Linuxa, od uvodnog, preko nižeg i srednjeg, sve do ekspertskog nivoa. Kao aktivan instruktor držao je LITA kurseve sve do 2007. godine.2013. godine osmislio je i održao prvi kurs za IT4biz d.o.o. za potrebe Narodne banke Srbije.U svojoj karijeri instruktora Linux-a, između ostalog, držao je kurseve za Narodnu banku Srbije, UZZPRO Vlade Srbije, Elektromreže Srbije i Energoprojekt.Veselin je svoju Unix/Linux karijeru započeo tokom 90-tih. Podigao je prvi web server vidljiv sa interneta u tadašnjoj Jugoslaviji orao.etf.bg.ac.yu. Tokom svoje karijere dizajnirao je Linux sisteme za Narodnu banku Srbije, Agrobanku, većinu fakulteta Beogradskog Univerziteta… Veselin je jedan od najvećih Linux stručnjaka u Srbiji, koji živi uz Linux od njegovih prvih dana.