Ljubiša Radivojević

Ljubiša Radivojević

Započeo je karijeru Linux instruktora 2002. godine kao saradnik u Omega školi računara za čije potrebe je držao kurseve administracije Linux sistema i radio na njihovom unapređenju.2003. godine zajedno sa Veselinom Mijuškovićem, a kasnije i Markom Uskokovićem, osmišljava plan i program kurseva na Linux IT Akademiji pri Računskom centru Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, gde je bio zaposlen. Kursevi LITA su pokrivali sve nivoe administracije Linuxa, od uvodnog, preko nižeg i srednjeg, sve do ekspertskog nivoa. Kao aktivan instruktor držao je LITA kurseve sve do 2008. godine.U svojoj karijeri instruktora Linux-a, između ostalog, držao je kurseve za Poresku upravu, BIA, Ministarstvo spoljnih poslova, UZZPRO Vlade Srbije, Elektromreže Srbije, Energoprojekt, Narodnu banku Srbije, EUnet…Ljubiša je tokom svoje karijere bio uključen u dizajniranje i implementaciju više od 1000 Linux baziranih servera. Ljubišina najveća referenca je cloud sistem kompanije Mainstream koji se sastoji od više od 500 managed Linux servera na kojima se hostuju najveće web sajtove u Srbiji. Pored toga, tokom angažmana u Računskom centru Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uz Veselina Mijuškovića i Marka Uskokovića, učestvovao je u razvoju velikih Linux baziranih sistema u Narodnoj banci Srbije, Medicinskom fakultetu BU, Ekonomskom fakultetu BU, Elektrotehničkom fakultetu, FON-u…