Šta podrazumeva zvanje Administrator?

Takođe poznat kao Sistem Administrator, Upravnik ili Admin mreže, sistem administrator nadgleda performanse resursa na infrastrukturi, optimizuje, održava i instalira hardware i software.

Sistem administratori su prvi kontakt za mrežne korisnike neke organizacije kada dođe do problema sa mrežom ili nekim njenim delom. Oni prikupljaju podatke od korisnika mreže na različite načine kako bi definisali problem i osmislili, to jest primenili rešenje. Sistem administrator se takođe bavi i dokumentovanjem i arhiviranjem raznih problema i procedurama za njihovo razrešavanje, kako bi se sistemski ukazalo na rešenje konkretnih problema mreže.

Administratori svoje znanje uglavnom sistematizuju specijalizacijom za neku tehnologiju tako što kroz seriju obuka zasluže sertifikat i diplomu tečaja.

Mrežni Administrator vodi računa o svim aspektima mreže, kako fizičkim tako i virtuelnim.

Kako izgleda radni dan Administratora?

Prosečan dan sistem administratora obično podrazumeva obavljanje nekoliko rutinskih zadataka održavanja i dijagnostikovanje problema prijavljenih od strane korisnika mreže.

Administrator obavlja zadatke kao što su ažuriranje sistema, aplikacija i održavanje baze podataka na redovnoj osnovi. U isto vreme, sistem administrator će odgovoriti na mailove ili pozive iz mreže korisnika koji imaju probleme kao što je pristup Internetu ili bazi podataka. Sistem administrator često posećuje radne stanice korisnika mreže da bi otkrio i utvrdio da li ima problema sa pristupom bazi podataka, aplikacijama ili mrežom. Kada se novi zaposleni priključi organizaciji, sistem administrator je odgovoran za kreiranje i dodeljivanje novog naloga korisniku za sve servise na mreži. Tokom tipičnog radnog dana, administratori takođe mogu da se bave i nabavkom nove IT opreme i softvera za kompaniju ili organizaciju u koliko je potrebno. Određeni deo vremena takođe provode u razgovorima sa dobavljačima IT opreme i software-a kako bi što bolje podesili servise ili prilagodili neki deo infrastrukture novim potrebama.

Na kraju radnog dana administratori uglavnom aktiviraju već pripremljene procedure za backup sistema koji će se obaviti preko noći. Ako preko noći dođe do greške ili eskalacije nekog problema prilikom procedure, administrator prvi saznaje za novonastalo stanje i rešava ga od sledećeg jutra.