Napredovanje i edukacija

Napredovanje u karijeri

Svaka organizacija čije poslovanje uključuje računare ima potrebu za osobom koja bi obavljala poslove održavanja infrastrukture. Iako u skoro svakoj firmi postoji potreba za takvom uslugom, način na koji se odgovara na takvu potrebu nije uvek isti, i ne podrazumeva uvek zaposlenje administratora. Kada mreža nije pod velikim opterećenjem, u glavnom u malim organizacijama, i ne postoje realno velike potrebe za zaposlenjem internog IT inženjera, za ovaj posao se obično delegira neko od zaposlenih iz kompanije, čija je glavna odgovornost neko drugo zaduženje.  Ovo je vrlo često začetak  pozicije administratora u nekoj kompaniji, jer neretko osoba kojoj je poverena mreža počinje da uživa u poslu održavanja infrastrukture više nego u svom primarnom zaduženju.

S obzirom na to da administratori uživaju u izazovu rešavanja problema, napredak u karijeri se u glavnom svodi na unapređivanje tehničkih znanja.

U poslovnom smislu karijera administratora može da napreduje ka :

  • Konsaltingu, koji neretko pruža mogućnost odabira posla i fokusiranja na neku specijalizaciju.
  • Back-line administraciji, što dalje od svakodnevnih prekidanja i rešavanje težih problema.
  • Usko specijalizovanoj administraciji, gde je fokus na kompleksnijim operacijama uglavnom u velikim organizacijama.

Velike organizacije ponekad pružaju predefinisane putanje napredovanja, od osnovnog IT delovanja preko call centra i help desk-a, preko raznih drugih nivoa podrške pa sve do elitnih administratora koji su u glavnom okrenuti rešavanju velikih problema. Neke kompanije čak imaju tim specijalnih administratora koji u slučaju naizgled nerešivih problema dolaze i rešavaju ih.


Dalja edukacija

S obzirom na to da je posao administratora širok pojam, postoji dosta prostora za razne vrste specijalizacija. Na primer, možete se specijalizovati za sigurnost, enkripciju podataka, mreže i razne vrste integracija, kao i za određene operativne sisteme, aplikacije, servise, rešenja i serverske tehnologije.

Dalja edukacija dakle zavisi prvenstveno od vaših potreba i skupa tehnologija koje su vam neophodne za obavljanje posla u nekoj organizaciji ili u određenom profilu kompanije.

Uloga znanja u karijeri administratora i njegovo unapređivanje kroz edukaciju i primenu:
Nažalost ne postoji šire prihvaćeni formalni sistem obrazovanja za administraciju, ali zato postoji veliki broj obrazovnih programa i treninga.

Sa druge strane u određenim industrijskim vertikalama koriste se određeni softverski alati, platforme, i procedure koje su specifični za svaku branšu pojedinačno. Zahvaljujući toj činjenici, kao i velikoj potražnji za administratorima na tržištu poslova, kompanije često nude programe stažiranja pre zaposlenja, gde administratori dobijaju dodatnu obuku kako bi što bolje obavljali posao u specifičnom okruženju.


Trendovi i zahtevi tržišta

Mnogi su predviđali da će potreba za administratorima nestati jako brzo sa razvojem sve sofisticiranijih i automatizovanijih sistema, koji će u budućnosti rešavati svoje probleme sami. Nasuprot tome, razvojem naprednih sistema i rešenja, potreba za administratorima je rasla, jer je svaki novi sistem bivao sve kompleksniji, i samim time teži za upravljanje i podešavanje.

Od pojave administratora kao neophodnih zaposlenih za rešavanje problema na kompanijskim infrastrukturama, na tržištu rada nikada nije postojalo prezasićenje ovim zanimanjem, u jednom trenutku je čak na svakog administratora u svetu postojalo 5 upražnjenih radnih mesta. Danas je taj broj znatno manji, ali po podacima iz 2012. godine u Evropi je u svakoj od zemalja članica unije postojala potražnja od 10% do 20% više IT zaposlenih.

Konsalting i honorarno angažovanje nasuprot direktnom zaposlenju:

Velika potražnja za administratorima uslovila je nastanak velikog tržišta za honorarno angažovanje administratora za određene poslove ili konsalting.

Od ovoga se kasnije i razvila čitava privredna grana – outsourcing, koja je i pokretač industrija u nekim zemljama čije je stanovništvo u glavnom tehnički obrazovano u velikom procentu. Iskusniji administratori preferiraju konsalting i rad na ugovor zbog fleksibilnosti i mogućnosti izbora projekta, a oni noviji u branši u glavnom počinju sa pozicija stalno zaposlenih IT inženjera, u glavnom na nižim pozicijama – desktop podrška i Help Desk.

Administratori koji rade kao nezavisni konsultanti i honorarno su angažovani, u glavnom su specijalizovani za određeni profil posla ili tehnologiju, i zbog svog ekspertskog statusa su daleko više plaćeni od stalno zaposlenih.

Zaključak

Profesija Sistem Administratora i tehnike administracije konstantno rastu i menjaju se. Zahvaljujući brzom napredku tehnologije i sve većom integracijom računara i računarskih sistema u svakodnevni život i poslovanje, posao administratora će biti u sve većoj potražnji u narednom periodu i definitivno predstavlja dobar izbor za karijeru sa širokom perspektivom i utabanom stazom napredovanja.