ATC je 2015. godine postao zvanični Pearson VUE testing centar. Tako smo kompletirali našu već bogatu ponudu obuka i upotpunili je mogućnošću da svoje znanje sertifikujete. Naš testing centar se nalazi na listama svih velikih provajdera za obuke (Microsoft, Linux, CompTIA, IBM…).

Kontaktirajte nas na +381 11 440 9 414 ili putem mail adrese info@atc.rs.

Sertifikujte svoje veštine!