PowerShell omogućava izvršavanje administrativnih taskova preko komandne linije ili skriptova. Koristeći PowerShell administratori upravljaju raznim elementima operativnog sistema, kako na lokalnom tako i na udaljenom računaru. Administrator može da automatizuje veliki broj operacija čije bi izvršavanje bilo komplikovano, trajalo predugo i bilo podložno greškama koristeći grafički interfejs. Osnovna namena PowerSell-a jeste automatizacija administrativnih procesa.

Kurs je namenjen IT profesionalcima koji održavaju Windows i Windows Server infrastrukturu. Poželjno je da polaznici poseduju osnovno znanje o upravljanju Windows Server sistemima.

Program kursa:                                                                                                                           

 • The State of PowerShell;
 • PowerShell Host Applications;
 • Help system and discoverability;
 • Pipeline and Objects;
 • Variables, arrays, and hash tables;
 • PSProviders and PSDrives;
 • Formatting the Result;
 • Using Modules, PowerShell Gallery, and PowerShellGet;
 • Accessing Management Information by Using CIM;
 • PowerShell Remoting;
 • Using Background and Scheduled Jobs;
 • Prepare Yourself for PowerShell Scripting;
 • PowerShell Scripting.

Na kraju trodnevnog kursa polaznici će biti u mogućnosti da:

 1. pokrenu i prilagode PowerShell host aplikacije
 2. pronađu PowerShell komande i dobiju informaciju o sintaksi, parametrima, i primerima
 3. koriste PowerShell pipeline
 4. koriste PowerShell u radu sa datotekama, sertifikatima, i Registry bazom
 5. izvršavaju PowerShell komande na udaljenim računarima
 6. preuzimaju dodatne komande sa PowerShell Gallery sajta
 7. pišu PowerShell funkcije i organizuju ih u module

 

 

Prijavite se da saznate više informacija o ovoj obuci

Rezervišite Vaše mesto odmah

 Broj časova: 24

 CENA: 460€

ATC pogodnosti

 • Sertifikovani predavači sa inženjerskim iskustvom
 • Pripreme za polaganje zvaničnih ispita
 • Pristup online prezentacijama i vežbama
 • Mogućnost plaćanja u ratama

Pogledajte ostale obuke koje organizuje ATC: