Managed Learning Services

Managed Learning Services

Managed Learning usluga koju pružamo kompanijama je novi vid sveobuhvatnog pristupa stručnom usavršavanju Vašeg tima.

Ako znate koje veštine i znanja nedostaju Vašem timu – odlično, pronaćićemo savršenog i stručnog predavača.

Ako Vam treba pomoć da definišete koje su to veštine i znanja koje nedostaju Vašem timu – sprovešćemo efikasnu analizu i ponudićemo Vam najbolje rešenje edukacije i ako je potrebno sertifikacije.

Ako želite da planirate razvoj Vaših zaposlenih kako biste preduhitrili potrebe Vaših klijenata – dobićete od nas kompletnu strategiju i putanju razvoja veština i znanja sa efikasnom isporukom obuka. Nakon celog procesa Vaš tim će moći da odgovori na taskove projekta, imaćete stručan tim koji je sertifikovan u skladu sa najnovijim tehnologijama.

  • Analiza potreba:

Sprovešćemo efikasnu analizu vaših potreba i odredićemo koja su rešenja za obuku neophodna za poboljšanje poslovnih performansi.

  • Kreiranje programa:

Na osnovu analize i našeg iskustva kreiraćemo program idealan za vaš tim, kombinujući zvanične obuke svetski poznatih vendora i realne potrebe poslovne prakse danas

  • Podizanje kompetencija:

Obnavljate partnerski status sa svetski poznatim vendorom, potrebni su vam kredencijali, znanje ali i sertifikati da vaš tim poseduje određene veštine; želite da vaš delivery tim bude u toku sa aktuelnim tehnologijama. Sve ovo uspevate ako iskombinujete odgovarajući trening i stručnu sertifikaciju. Mi ćemo vam pomoći u tome. Specijalizovani treninzi. Stručna sertifikacija

  • Evaluacija i izveštavanje:

Nakon završenog procesa razvoja znanja i kompetencija vašeg tima biće vam dostupni kompletni izveštaji o radu i rezultatima.

Pošaljite upit da saznate više informacija

Pogledajte ostale opcije Managed Learning servisa: