Kursevi iz Linux okruženja su koncipirani tako da polaznici mogu da ih pohađaju na onom nivou koji im je potreban i za koji imaju predznanje.

Ukoliko ste na početku svoje karijere ili planirate promenu zanimanja, ovo su najtraženiji i najplaćeniji poslovi u svetu i na domaćem tržištu. Brzi razvoj tehnologije i interneta traži nova i moderna IT zanimanja. Admin Trening Centar pruža svojim polaznicima pored teorijskog znanja, i praktičnu primenu stečenog znanja u savremenoj učionici koja je opremljena vrhunskom opremom. Najbolji polaznici dobijaju jedinstvenu priliku za praksu i posao u uspešnim domaćim IT kompanijama: IT4biz, SuperAdmins, Mainstream