Linux L3-1: Napredne bezbednosne tehnike

Linux L3-1: Napredne bezbednosne tehnike

Na ovoj obuci polaznici savladavaju instalaciju i konfigurisanje uobičajenih servisa koji se koriste u nekoj manjoj mreži: sistem elektonske pošte (SMTP i POP3/IMAPv4) , web servis sa oslanjanjem na bazu podatka (LAMP okruženje) , web proksi server (Squid) i upotreba Linux servera u heterogenoj (Windows/Linux) mreži (Samba servis) .

Program kursa

 • Model pretnje
 • Vektori napada
 • Ranjivosti
 • Osnove dizajniranja sistema sa stanovišta bezbednosti
 • SELinux polise
 • Tripwire i slični HBAC softveri
 • Firewall implementacije uz pomoć iptables-a
 • TCP wrapperi
 • xinetd i ograničavanje servisa
 • Uvod u kriptografske tehnologije
 • Upravljanje SSL sertifikatima
 • Korišćenje GnuPG-a
 • Sinhronizacija vremena i udaljeno logovanje
 • Zaštita log servera
 • DNS bezbednost
 • OpenSSH PKI autentifikacija, zaštita ključeva
 • Postfix i SASL/TLS
 • Kontrola FTP servera
 • Bezbednost Apache servera
 • IDC i Snort

Prijavite se da saznate više informacija o ovoj obuci

Rezervišite Vaše mesto odmah

Broj časova: 18

CENA: 410 €

ATC pogodnosti

 • Sertifikovani predavači sa inženjerskim iskustvom
 • Pripreme za polaganje zvaničnih ispita
 • Pristup online prezentacijama i vežbama
 • Mogućnost plaćanja u ratama

Pogledajte ostale obuke koje organizuje ATC: