ONLINE obuka – Linux L2-1: Osnove administracije Linux-a

L2-1: Osnove administracije Linux-a

Ova obuka je namenjena upoznavanju sa poslovima administracije pojedinačnog servera. Na obuci se obrađuje upravljanje diskovima i logičkim volumenima, praćenje sistemskih resursa, upravljanje softverskim paketima, instaliranje softvera iz repozitorijuma, umrežavanje servera, administriranje korisnika i grupa, konfigurisanje osnovnih lokalnih i mrežnih servisa i razumevanje boot procesa.

Program kursa

 • Upravljanje diskovima
 • Upravljanje logičkim volumenima
 • Praćenje sistemskih resursa
 • Upravljanje softverskim paketima
 • Instaliranje softvera iz repozitorijuma
 • Umrežavanje servera
 • Administriranje korisnika i grupa
 • Administriranje udaljenih servera
 • Konfigurisanje osnovnih lokalnih servisa
 • Konfigurisanje osnovnih mrežnih servisa
 • Razumevanje boot procesa
 • Instaliranje servera

Prijavite se da saznate više informacija o ovoj obuci

Rezervišite Vaše mesto odmah

Broj časova: 16

CENA: 330

ATC pogodnosti

 • Sertifikovani predavači sa inženjerskim iskustvom
 • Pripreme za polaganje zvaničnih ispita
 • Pristup online prezentacijama i vežbama
 • Mogućnost plaćanja u ratama

Pogledajte ostale obuke koje organizuje ATC: