GDPR / ZZPL – pravni, tehnički i organizacioni aspekt zaštite podataka

GDPR (General Data Protection Regulation) principe treba da poštuju svi koji obrađuju podatke građana, a u slučaju neovlašćene upotrebe podataka o ličnosti propisane su visoke kazne fizičkim i pravnim licima. Domaći Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL), pisan po uzoru na Opštu uredbu EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), usvojen je u novembru 2018. godine i primenuje se od 21. avgusta 2019. godine. Naša obuka je namenjena pravnicima, IT menadžerima, marketing menadžerima, zaposlenima zaduženim za organizaciju i kvalitet poslovanja i bavi se tumačenjem i praktičnom primenom domaće i EU regulative na Vaše poslovanje.

Ukoliko Vas zanima da li Vaše radno mesto zahteva poznavanje GDPR / ZZPL principa, možete nas kontaktirati.

 

Program obuke

 • Ekonomija podataka, privatnost i zaštita podataka o ličnosti
 • Uvod u GDPR (struktura i primena)
 • Osnovni pojmovi (podatak, baza podataka, rukovalac, obrađivač..)
 • GDPR principi i pravni osnov za obradu podataka
 • Odgovornost za neusklađenost sa GDPR-om (kazne, rizici, krivična odgovornost..)
 • Mapiranje toka podataka unutar organizacije kao osnova za usklađivanje
 • Tehničke mere I (IT uloge, procesi, procena rizika i breach management)
 • Tehničke mere II (enkripcije, role, autentifikacija i autorizacija)
 • Organizacione mere i dokumentacija (ko je DPO, evidencije, procedure, privatnost…)
 • Prava građana (obaveštenja, uvid, ispravka, brisanje i prenos)
 • Izvoz i uvoz podataka
 • Posebne vrste obrade (direktni marketing, HR procesi, video nadzor..)

 

 

Prijavite se da saznate više informacija o ovoj obuci

Rezervišite Vaše mesto odmah

Dinamika: 2 dana

CENA: 320 €

Pogledajte ostale obuke koje organizuje ATC: