Microsoft Azure Administrator

Kurs je namenjen Azure administratorima koji upravljaju cloud uslugama koje obuhvataju storage, bezbednost, umrežavanje  kao i određivanje svih mogućnosti cloud-a. Azure administratori daju  preporuke o uslugama koje treba koristiti kako bi se obezbedio optimalan rad svih performansi cloud-a.

Kurs predstavlja pripremu za polaganje ispita AZ 104.

Polaznici nakon ove obuke bi trebalo da vladaju sledećim oblastima: PoverShell-a, interfejsa komandne linije, Azure portala, ARM-a, operativnih sistema, virtualizacije, infrastrukture cloud-a.

Program kursa:

 • Identity
 • Governance and Compliance
 • Azure Administration
 • Virtual Networking
 • Intersite Connectivity
 • Network Traffic Management
 • Azure Storage
 • Azure Virtual Machines
 • Serverless Computing
 • Data Protection
 • Monitoring

 

Prijavite se da saznate više informacija o ovoj obuci

Rezervišite Vaše mesto odmah

Broj časova: 32 

CENA: 520€ 

ATC pogodnosti

 • Sertifikovani predavači sa inženjerskim iskustvom
 • Pripreme za polaganje zvaničnih ispita
 • Pristup online prezentacijama i vežbama
 • Mogućnost plaćanja u ratama

Pogledajte ostale obuke koje organizuje ATC: