ONLINE obuka – Linux L1-1: Osnove Linux operativnog...

L1-1: Osnove Linux operativnog sistema Kroz ovu obuku korisnici treba da steknu znanja o istorijatu [...]

Pogledaj detalje

ONLINE obuka – Linux L1-2: Bash shell scripting

L1-2: Bash shell scripting Na ovoj obuci polaznici uče pravljenje izvršnih skriptova (programa) koji se [...]

Pogledaj detalje

ONLINE obuka – Linux L2-1: Osnove administracije Linux-a

L2-1: Osnove administracije Linux-a Ova obuka je namenjena upoznavanju sa poslovima administracije pojedinačnog servera. Na [...]

Pogledaj detalje

ONLINE obuka – Linux L2-2: Administracija Linux servera

L2-2: Administracija Linux servera Ova obuka je nastavak obuke L2-1 i bavi se administracijom servera. [...]

Pogledaj detalje

ONLINE obuka – Linux L2-3: Administracija infrastrukturnih servisa

Linux L2-3: Administracija infrastrukturnih servisa Na ovoj obuci se polaznik upoznaje sa konfigurisanjem infrastrukturnih servisa [...]

Pogledaj detalje

ONLINE obuka – Linux L2-4: Administracija osnovnih korisničkih...

Na ovoj obuci polaznici savladavaju instalaciju i konfigurisanje uobičajenih servisa koji se koriste u nekoj [...]

Pogledaj detalje

Linux L3-1: Napredne bezbednosne tehnike

Linux L3-1: Napredne bezbednosne tehnike Na ovoj obuci polaznici savladavaju instalaciju i konfigurisanje uobičajenih servisa [...]

Pogledaj detalje

Linux L3-2: Upravljanje SElinux polisama

Linux L3-2: Upravljanje SElinux polisama Ova obuka je namenjena onim polaznicima koji žele da steknu [...]

Pogledaj detalje

Linux L3-3: Upravljanje enterprise sistemom uz pomoć SaltStack-a

Linux L3-3: Upravljanje enterprise sistemom uz pomoć SaltStack-a Ova obuka je namenjena onim administratorima koji [...]

Pogledaj detalje

Linux L3-4: Linux HA (High Availability)

Linux L3-4: Linux HA (High Availability) Ova obuka je namenjena onim polaznicima koji imaju za [...]

Pogledaj detalje

Linux L3-5: Poboljšavanje performansi sistema

Linux L3-5: Poboljšavanje performansi sistema Poboljšavanje performansi sistema je obuka namenjena Linux administratorima koja im [...]

Pogledaj detalje