ONLINE obuka – Linux L1-1: Osnove Linux operativnog...

L1-1: Osnove Linux operativnog sistema Kroz ovu obuku korisnici treba da steknu znanja o istorijatu [...]

Pogledaj detalje

ONLINE obuka – Linux L1-2: Bash shell scripting

L1-2: Bash shell scripting Na ovoj obuci polaznici uče pravljenje izvršnih skriptova (programa) koji se [...]

Pogledaj detalje