GDPR / ZZPL – pravni, tehnički i organizacioni...

GDPR (General Data Protection Regulation) principe treba da poštuju svi koji obrađuju podatke građana, a [...]

Pogledaj detalje