Vladimir Stefanović

Vladimir Stefanović

Informacionim tehnologijama se bavi od 2005. godine, a karijeru instruktora je započeo 2012. godine kao predavač u školskom centru kompanije CPU.Iako je fokusiran na edukaciju polaznika iz oblasti Microsoft tehnologija, nisu mu nepoznati ni CompTIA programi. Takođe je kreirao i nekoliko “custom” obuka za polaznike koji su na početku IT karijere.2014. godine, Vladimir postaje Microsoft Certified Trainer. Do sada je kroz njegove kurseve prošlo nekoliko desetina polaznika, koji su pored uobičajenih materijala za predavanje, mogli da se edukuju i na polju praktičnih vežbi, koje simuliraju rad u realnom poslovnom okruženju.