Upgrading your skills to MCSA Windows Server 2016

Upgrading your skills to MCSA Windows Server 2016

Ovaj kurs objašnjava kako da konfigurišete i implementirate novi Windows Server 2016. Ovaj kurs je namenjen IT profesionalcima koji žele da unaprede svoje tehničke sposobnosti od Windows Server 2008 ili 2012 na Windows Server 2016. Ovaj kurs podrazumeva visok stepen predznanja o Windows Server tehnologijama verzija 2008 i 2012.
Ovaj kurs obezbeđuju dopunu postojećih znanja i veština polaznicima iz Windows Servera 2016. Obuka je namenjena iskusnim IT- ijevcima koji već imaju iskustvo u radu sa Windows Server 2008 ili 2012.
IT profesionalci koji planiraju da polažu za sertfikat Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) mogu biti zainteresovani za ovaj kurs, kao priprema za polaganje MCSA ispita, koji je preduslov za MCSE specijaliste.

Program kursa

 • Instalacija i konfiguracija Windows Servera 2016;
 • Pregled storidža u Windows Serveru 2016;
 • Implementacija funkcija Direktorijum servisa;
 • Implementacija AD FS;
 • Implementacija mrežnog servisa;
 • Implementacija Hyper-V;
 • Konfiguracija naprednih mrežnih funkcija;
 • Implementacija softvera defined networking;
 • Implementacija udaljenog pristupa;
 • Primena i upravljanje Windows Serverom i Hyper-V kontejnerima;
 • Implemetacija failover klastera;
 • Implementacija failover klastera sa Windows Server 2016 Hyper-V.

Prijavite se za ovaj kurs

Za sve dodatne informacije o terminima, predavačima, dinamici obuke nas možete kontaktirati putem:

E-mail adrese: info@atc.rs
Telefona 011/4409-414

Adresa održavanja kursa:
Studentski trg 4, 11000 Beograd

Broj časova: 40

CENA: 400 €

ATC pogodnosti

 • Svaki polaznik ima svoj računar i kompletno radno mesto
 • Praktične vežbe u IT radionici
 • Savremena računarska laboratorija
 • Sertifikovani predavači sa inženejrskim iskustvom
 • Pripreme za polaganje zvaničnih ispita
 • Pristup online prezentacijama
 • Mogućnost plaćanja u ratama

Pogledajte ostale obuke koje organizuje ATC: