Java programiranje – napredni nivo

Java programiranje napredni nivo

Java je objektno-orijentisani programski jezik.  Java platforma, tj. Java okruženje u kom se program izvršava, dizajnirana je tako da što manje zavisi od specifičnih karakteristika konkretnog računarskog sistema.

Osnovna prednosta Jave je što je potpuno besplatna. Java programi mogu da se izvršavaju na skoro svakom tipu računara što znači da su java programi  nezavisni od platforme na kojoj se izvršavaju.
Takođe, Java je prost jezik, u poređenju sa drugim programskim jezicima i zbog toga se relativno lako uči. Ta jednostavnost je neophodna da bi se podržala nezavisnost Java aplikacija od tipa platforme (sposobnost da se izvršava na svakom tipu računara). Međutim, ta jednostavnost ne znači da Java nije moćan programski jezik. Pomoću Jave može da se uradi sve ono što može i sa bilo kojim  složenijim programskim jezikom.

Program kursa:

  • Rad sa bazama podataka – JDBC

Osnovne odrednice
JDBC drajveri
Uspostavljanje veze sa bazom podataka
Postavljanje upita
DML operacije
Uzastopno izvršavanje istih SQL naredbi
Pozivanje uskladištenih procedura
Upravljanje transakcijama
Dodatak: inicijalizacija drajvera

  • Dinamičko generisanje HTML-a i servleti

HTTP protokol
Statički i dinamički Web sadržaji
Servleti
Metoda init
Metoda destroy
Metoda doGet
Primer: elementarni servlet
Analiza zaglavlja HTTP zahteva
Konkurentni pristup servletu
Praćenje sesije korisnika
Preuzimanje podataka sa HTML formi
GET i POST zahtevi
Pristup bazama podataka iz servleta

  • Java Server Pages

JSP koncept
Vrste dinamičkih elemenata
Izrazi
Skriptleti
Deklaracije
Direktive
Predefinisane promenljive
Skladištenje podataka i JavaBeans
Opseg vidljivosti JavaBean komponenti
Definisanje sopstvenih tagova

•  Web shop aplikacija

Model podataka
Struktura Web sajta
Softverske komponente
Dodatna razmatranja
Rukovanje konekcijama sa bazom podataka

 

Prijavite se za ovaj kurs

Za sve dodatne informacije o terminima, predavačima, dinamici obuke nas možete kontaktirati putem:

E-mail adrese: info@atc.rs
Telefona 011/4409-414

Adresa održavanja kursa:
Studentski trg 4, 11000 Beograd

Broj časova: 40

CENA: 350€

ATC pogodnosti

  • Svaki polaznik ima svoj računar i kompletno radno mesto
  • Praktične vežbe u IT radionici
  • Savremena računarska laboratorija
  • Sertifikovani predavači sa inženjerskim iskustvom
  • Pripreme za polaganje zvaničnih ispita
  • Pristup online prezentacijama
  • Mogućnost plaćanja u ratama

Pogledajte ostale obuke koje organizuje ATC: