GDPR – pravni, tehnički i organizacioni aspekt zaštite podataka

U maju 2018. godine stupa na snagu pravna regulativa Evropske Unije kojom će se ojačati i unificirati zaštita podataka svih pojedinaca koji su rezidenti EU.

GDPR (General Data Protection Regulation) principe treba da poštuju svi koji obrađuju podatke građana EU, a u slučaju neovlašćene upotrebe podataka o ličnosti propisane su visoke kazne fizičkim i pravnim licima.

Zakon o zaštiti podataka koji će biti donet u Srbiji će u velikoj meri biti u skladu sa GDPR direktivom.

Obuka je namenjena pravnicima, IT menadžerima, marketing menadžerima, zaposlenima zaduženim za organizaciju i kvalitet poslovanja.

Ukoliko Vas zanima da li Vaše radno mesto zahteva poznavanje GDPR principa, možete nas kontaktirati.

 

Program obuke

 

 

 • Ekonomija podataka, privatnost i zaštita podataka o ličnosti
 • Uvod u GDPR (struktura i primena)
 • Osnovni pojmovi (podatak, baza podataka, rukovalac, obrađivač..)
 • GDPR principi i pravni osnov za obradu podataka
 • Odgovornost za neusklađenost sa GDPR-om (kazne, rizici, krivična odgovornost..)
 • Mapiranje toka podataka unutar organizacije kao osnova za usklađivanje
 • Tehničke mere I (IT uloge, procesi, procena rizika i breach management)
 • Tehničke mere II (enkripcije, role, autentifikacija i autorizacija)
 • Organizacione mere i dokumentacija (ko je DPO, evidencije, procedure, privatnost…)
 • Prava građana (obaveštenja, uvid, ispravka, brisanje i prenos)
 • Izvoz i uvoz podataka
 • Posebne vrste obrade (direktni marketing, HR procesi, video nadzor..)

Prijavite se za ovaj kurs

Za sve dodatne informacije o terminima, predavačima, dinamici obuke nas možete kontaktirati putem:

E-mail adrese: info@atc.rs
Telefona 011/4409-414

Adresa održavanja kursa:
Studentski trg 4, 11000 Beograd

Dinamika: 2 dana

CENA: 320 EUR


ATC pogodnosti

 • Svaki polaznik ima svoj računar i kompletno radno mesto
 • Praktične vežbe u IT radionici
 • Savremena računarska laboratorija
 • Sertifikovani predavači sa inženjerskim iskustvom
 • Pripreme za polaganje zvaničnih ispita
 • Pristup online prezentacijama
 • Mogućnost plaćanja u ratama

Pogledajte ostale obuke koje organizuje ATC: