MCSE: Specijalističke obuke

MCSE: Specijalističke obuke Nakon stečenog MCSA: Windows Server 2012 zvanja, usavršavanje možete nastaviti u nekoj [...]

Pogledaj detalje

MCSE 2: Implementacija napredne serverske infrastrukture

MCSE 2: Implementacija napredne serverske infrastrukture Nakon stečenog MCSA: Windows Server 2012 zvanja, usavršavanje možete [...]

Pogledaj detalje

MCSE 1: Dizajn i implementacija serverske infrastrukture

MCSE 1: Dizajn i implementacija serverske infrastrukture Nakon stečenog MCSA: Windows Server 2012 zvanja, usavršavanje [...]

Pogledaj detalje